info

Home / info

Hvad kan du forvente af din bogholder?
Hvad er din opgave i forhold til din bogholder?

LAV EN SKRIFTLIG AFTALE
Når du indgår en aftale med en bogholder, er det vigtigt, at der foreligger en klar aftale om, hvem der har ansvar for de forskellige opgaver.

En sådan samarbejdsaftale kan f.eks. beskrive:
– Din bogholders opgave
– Hvilket materiale du skal aflevere
– Hvornår bilagsmaterialet skal afleveres, så der er god tid til de enkelte tidsfrister som momsindberetning og selvangivelsesfrist
– Hvem der indberetter moms og skat
– Opret og autoriser eventuelt bogholderen med NemID

FÅ STYR PÅ DINE BILAG
Afstem dine forventninger til, hvordan dit regnskab skal føres
– Skal bilagsmaterialet sendes, afhentes, leveres fysisk på et kontor og/eller skal bilagene scannes?

GODT SAMARBEJDE
Et godt samarbejde mellem dig og din bogholder kan gøre dit regnskab mere rigtigt, og det gør det lettere for dig at overholde reglerne.

Opstår der tvivlsspørgsmål, vil din bogholder derfor naturligt kontakte dig hvis:

– Virksomhedens salgsbilag ikke opfylder de gældende fakturabestemmelser
– Der er bilag af privat karakter
– Der er udgifter, hvor der skal ske en afklaring af eventuelt eget vareforbrug
– Der er bilag/udgifter, hvor der skal foretages fordeling mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse
– Der er bilag for køb af driftsmidler, hvor der skal tages stilling til afskrivning og eventuel fordeling
imellem erhvervsmæssig og privat andel
– Der er hævninger og indbetalinger på virksomhedens bankkonto, hvor der mangler indtægts-/og udgiftsbilag

INDBERET RETTIDIGT TIL SKAT OG SPAR PENGE
– Indberet til SKAT til tiden, så undgår du at betale gebyr, som ikke kan fradrages i dit regnskab
– Du kan aftale med din bogholder, at han/hun bliver autoriseret med NemID til at foretage dine pligtindberetninger til SKAT
– Vælg gerne en bogholder med en erhvervsansvarsforsikring
– Uanset hvad I aftaler, er ansvaret dog altid dit som virksomhedens indehaver

DIT ANSVAR
– De tal, som din bogholder eller revisor indberetter, vil altid være dit ansvar
– Det gælder såvel indberetning af moms og øvrige pligter, herunder skat for eventuelle ansatte og tallene på din forskudsregistrering og selvangivelse
– Det vil derfor være dig, som skal stå til ansvar og kunne redegøre overfor SKAT, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet

Kildehenvisning: Ovenstående tanker er taget fra SKAT’s pjece “Har du en ekstern bogholder?”